Umowa z PKP PLK S.A. - Linia obwodowa Warszawy

17 lutego 2017 r.  została podpisana  przez konsorcjum z udziałem ZUE S.A. umowa z PKP PLK S.A. na zadanie pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)".

Umowa została podpisana przez konsorcjum w składzie: Budimex S.A. (Lider), STRABAG sp. z o.o., STRABAG Rail a.s, STRABAG Rail GmbH, STRABAG Általános Építő Kft., ZUE S.A.

Wartość netto umowy wynosi 159,7 mln zł (tj. 196,4 mln zł brutto), przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na ZUE S.A. to 52,7 mln zł netto.

Termin realizacji zadania wynosi 26 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

Realizacja: Agencja WMC