Umowa z PKP PLK S.A. - Chybie - Zory - Rybnik

20 stycznia 2017 roku została podpisana umowa z PKP PLK S.A. przez konsorcjum z udziałem ZUE S.A. na zadanie  pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/ Turze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko (POIiŚ) 5.2-5. Umowa została podpisana przez konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiI S.A. (Lider), COMSA S.A., ZUE S.A., STRABAG sp. z o.o., STRABAG Rail a.s (Konsorcjum).

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 373,7 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na ZUE S.A. to 124,5 mln zł netto.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 459,7 mln zł.

Termin realizacji zadania wynosi 30 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Realizacja: Agencja WMC