Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym - Wyczerpy – Chorzew Siemkowice

3 stycznia 2017 r. ZUE S.A.  (Spółka) powzięła informację o złożeniu przez Spółkę oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”.

 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 173,8 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 213,8 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Realizacja: Agencja WMC