Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym - Warszawa Okęcie - Radom

16 grudnia 2016 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie Strabag sp. z.o.o. (Lider), Strabag Rail GmbH, Strabag Általános Építő Kft., Strabag Rail a.s., ZUE S.A., Budimex S.A. (Konsorcjum), oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” – Faza II.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 216,7 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na ZUE S.A. to ok. 33% wartości netto.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 266,5 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 43 miesiące od dnia podpisania umowy.

Realizacja: Agencja WMC