Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym - LCS Kutno

15 grudnia 2016 r. ZUE S.A. powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum  Spółki z Budimex S.A., Strabag sp. z.o.o., Strabag Rail GmbH, Strabag Rail a.s.,  Strabag Általános Építő Kft. (Konsorcjum) oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 560,0 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę to ok. 34% wartości netto.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 688,8 mln zł.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 42 miesiące od dnia podpisania umowy.

Realizacja: Agencja WMC