18. edycja Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello

17 wrzesnia 2021 r., podczas posiedzenia Kapituły Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, w składzie której zasiada Prezes Zarządu ZUE S.A. - Wiesław Nowak, po raz 18-sty wybrano laureatów nagrody.

17 września 2021 roku, na posiedzeniu Kapituły Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka, wyłoniono Laureatów tegorocznej edycji Nagrody.
W pracach Kapituły udział wzięli przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Ministerstw Spraw Zagranicznych RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezydenta Miasta Krakowa, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze praw człowieka, Fundacja ZNAK, Fundatorów Nagrody oraz Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.
W tym roku do Nagrody zgłoszono 19 kandydatur (w tym 1 kandydatura zbiorowa). Wśród nominowanych znalazły się osoby i organizacje z różnych stron świata m.in. z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Republiki Mołdawii, Maroka, Libanu, Syrii, Afganistanu i Indonezji, działające na rzecz praw człowieka oraz dialogu religii i kultur.
Decyzją Kapituły, laureatami 18. edycji Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello przyznawanej za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur, są:
•    Nagroda w kategorii „Osoba”: Doktor Feras Alghadban, Syria/Liban
•    Nagroda w kategorii „Organizacja Pozarządowa”: Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
•    Nagroda Honorowa: Grupa działających w Polsce i na Litwie organizacji udzielających pomocy materialnej, wizowej, prawnej, psychologicznej, bytowej, rehabilitacyjnej osobom represjonowanym na Białorusi po sierpniu 2020 r. działających w Polsce i na Litwie.


Do Grupy organizacji wyróżnionych (ujętych we wniosku nominacyjnym) należą:
- Strana dla Zhyzni (zarejestrowana w LT i w PL),
- BySol (zarejestrowana w LT),
- ByHelp (zarejestrowana w LT),
- Dopomoga (zarejestrowana w LT),
- Dom Białoruski (zarejestrowany w PL),
- Centrum Białoruskiej Solidarności (zarejestrowane w PL).
Laureaci otrzymali statuetkę autorstwa Andrzeja Renesa, dyplom pamiątkowy oraz nagrodę finansową ufundowaną przez Sponsora – Grupę ZUE SA.

Uroczysta ceremonia wręczenia Nagrody odbyła się w dniu:

21 października w godz. 16.00-19.00 w Willi Decjusza w Krakowie.
Wręczeniu towarzyszyła debata Laureatów z cyklu „Debaty w Willi Decjusza”
Ceremonia była transmitowana na żywo poprzez profil FB Stowarzyszenia Willi Decjusza:

O nagrodzie
Ustanowiona w 2003 przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003) przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz ochrony i promocji praw człowieka oraz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody znaleźli się m.in. Tadeusz Mazowiecki (Polska), Alaksandr Milinkiewicz (Białoruś), Krystyna Pryjomko-Serafin (Wielka Brytania), Leyla Ynus (Azerbejdżan), Pietro Bartolo (Włochy), Basil Kerski (Polska), czy Tamila Tasheva (Ukraina). Wśród uhonorowanych Nagrodą im. Sérgio Vieira de Mello znalazły się takie instytucje jak: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Polska), Stowarzyszenie Memoriał (Federacja Rosyjska), Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (Polska), Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (Polska), Międzyreligijna Rada Albanii (Albania), Centrum Dialogu Międzyetnicznego i Tolerancji „Amalipe” (Bułgaria).

Sérgio Vieira de Mello
Sérgio Vieira de Mello (1948-2003) – dyplomata brazylijski. Władał biegle sześcioma językami. Obronił dwa doktoraty z nauk humanistycznych na Sorbonie. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat pracy w ONZ  piastował szereg  urzędów, m.in.: Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ w Kosowie, Administratora Narodów Zjednoczonych dla Timoru Wschodniego, urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) oraz urząd Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Iraku. Podczas pełnienia tej funkcji zginął 19 sierpnia 2003 w zamachu bombowym na siedzibę placówki ONZ w Bagdadzie. Całe swoje życie działał na rzecz ochrony wolności i praw człowieka, dialogu międzykulturowego, walki z terroryzmem i kryzysem uchodźczym oraz przestrzegania prawa międzynarodowego.

LAUREAT NAGRODY HONOROWEJ:

Grupa działających w Polsce i na Litwie organizacji udzielających pomocy materialnej, wizowej, prawnej, psychologicznej, bytowej, rehabilitacyjnej osobom represjonowanym na Białorusi po sierpniu 2020 r. działających w Polsce i na Litwie

Grupa organizacji udzielających pomocy materialnej, wizowej, prawnej, psychologicznej, bytowej, rehabilitacyjnej dla osób represjonowanych na Białorusi po sierpniu 2020 r., takich jak:
Strana dla Zhyzni (zarejestrowana w LT i w PL),
BySol (zarejestrowana w LT),
ByHelp (zarejestrowana w LT),
Dopomoga (zarejestrowana w LT),
Dom Białoruski (zarejestrowany w PL),
Centrum Białoruskiej Solidarności (zarejestrowane w PL).

Powyższe organizacje niezwłocznie po wydarzeniach sierpniowych zorganizowały natychmiastową pomoc dla około kilkunastu tysięcy osób, zarówno na terenie Białorusi, jak i z wykorzystaniem korytarzy humanitarnych (ułatwień wizowych) uruchomionych przez Litwę i Polskę. Zorganizowały one fundusze, w tym z datków społecznych, niezbędne na pilną pomoc materialną dla więźniów i ich rodzin, także dla osób, które w wyniku sprzeciwu politycznego straciły pracę. Ponadto udostępniły pomoc prawniczą oraz psychologiczną dla represjonowanych.
W imieniu grupy organizacji Nagrodę odebrali:
Aleś Zarembiuk, Fundacja Dom Białoruski i  Anna Krasulina, reprez. Swiatłanę Cichanouską

LAUREAT W KATEGORII „ORGANIZACJA POZARZĄDOWA”

Polska Misja Medyczna

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (PMM) od 22 lat prowadzi programy humanitarne
w najuboższych krajach świata, dostarczając pomoc medyczną do najbardziej potrzebujących grup społecznych. Jesteśmy humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, poświęconą ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdrowotną, pomoc humanitarną i rozwojową. Misją PMM jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji i programów zdrowotnych, które budują lokalny potencjał w wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie. Cele statutowe PMM realizuje poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, programy dożywiania, edukację lokalnego personelu medycznego, budowę i wyposażanie placówek zdrowia, służącym najbardziej poszkodowanych
i potrzebujących. Beneficjentami PMM są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, ofiary wojen i katastrof naturalnych, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Szczególną opieką otaczamy kobiety w ciąży, noworodki i dzieci. Pracujemy na Bliskim Wschodzie – w Syrii, Iraku i Jordanii, w Afryce - w Tanzanii, Senegalu, Zambii, Malawi, a także w Ameryce Południowej w Wenezueli
i Kolumbii.

LAUREAT W KATEGORII „OSOBA”
Doktor Feras Alghadban, Syria/Liban

Współzałożyciel i dyrektor medyczny organizacji Endless Medical Advantage. Dr Feras opuścił Syrię w 2017, kiedy jego rodzinne miasto Serghaya i dom, w którym przebywał wraz z żoną i dziećmi, zostało zbombardowane i przejęte przez wojsko syryjskie. Przed opuszczeniem Syrii pracował jako lekarz, niosąc pomoc medyczną ofiarom reżimu, a po przyjeździe do Libanu zaangażował się w prace organizacji Sawa for Development and Aid. Widząc ogromne potrzeby syryjskich uchodźców zaczął przyjmować pacjentów ze swojego samochodu. Tak powstał pomysł mobilnej kliniki Endless Medical Advantage, założonej wspólnie z Hadią Islam, brytyjską lekarką, która od 2015 angażowała się w inicjatywy medyczne dla uchodźców i uchodźczyń na Bałkanach i w Grecji. Dr Feras pracuje w 4 milionowym Libanie, który obecnie gości 1,5 miliona uchodźców i sam zmaga się z pogłębiającym się z każdym dniem kryzysem ekonomicznym i politycznym. Liban jest jednym z krajów, które nie ratyfikowały Konwencji Genewskiej, gwarantującej podstawowe prawa osobom uciekającym przed prześladowaniami, co pogłębia jeszcze prekaryjną sytuację Syryjek i Syryjczyków. Endless Medical Advantage szacuje, że z 330 tysięcy syryjskich uchodźczy i uchodźców mieszkających w regionie wschodniej doliny Bekka 70% ma ograniczony dostęp do służby zdrowia z powodu barier finansowych. W tym momencie, dzięki wsparciu osób z całego świata, EMA dysponuje dwoma samochodami. Od niedawna prowadzi również klinikę dentystyczną w miejscowości Marj. W terenie dr Feras wspierany jest przed syryjskich lekarzy i lekarki, do których dołączają też do zagraniczne wolontariuszki i wolontariusze medyczni.

Honorowy patronat Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello:

  • Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce
  • Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce
  • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców


Organizator

  • Stowarzyszenie Willa Decjusza


Partner

  • Instytut Kultury Willa Decjusza


Fundator Nagrody

  • Grupa ZUELinki:
- Więcej o Nagrodzie de Mello: https://bit.ly/3FrYuzy
- Aktualności FB www.facebook.com/WillaDecjusza/posts/3977649182334914
- Film poświęcony Sérgio Vieira de Mello oraz samej Nagrodzie: https://bit.ly/2YUSONR
- Podsumowanie 17. edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello w 2020 roku: https://www.facebook.com/WillaDecjusza/videos/777882706469188

Autor fotografii Paweł Mazur

Więcej zdjęć: https://we.tl/t-tCiRO3AT6e

 

18. edycja Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello

Realizacja: Agencja WMC