Umowa z Miastem Bochnia na „Budowę tężni wraz z komorą solną w Bochni”

W dniu 04 czerwca  2018 r. została podpisana przez ZUE S.A. umowa z Urzędem Miasta Bochnia na inwestycję pn. „Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni” realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Wartość brutto umowy: 7,8 mln zł.

Termin realizacji zadania to grudzień 2019 r.

Realizacja: Agencja WMC