Pakt uczciwości – konferencja w Bukareszcie

14 grudnia 2017 r. w Bukareszcie odbyła się konferencja, na której przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych podsumowali pierwsze dwa lata wdrażania pilotażowego programu Paktu Uczciwości w Europie. Uczestniczyli w niej członkowie Komisji Europejskiej, Transparency International, przedstawiciele instytucji zamawiających (w tym PKP PLK), organizacji społecznych z jedenastu europejskich krajów (w tym Fundacja im. Stefana Batorego) oraz jeden wykonawca inwestycji z Polski – ZUE S.A. . Nasza firma jako jedyny wykonawca inwestycji kolejowych uczestniczy w Pakcie Uczciwości, który ma służyć ochronie funduszy europejskich wydatkowanych w ramach zamówień publicznych przed nadużyciami. Inwestycją objętą pilotażowym programem jest zadanie inwestycyjne realizowane przez ZUE S.A. w odcinku Częstochowa - Zawiercie. Inwestycja objęta Paktem Uczciwości została zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju i zaakceptowana przez Komisję Europejską.

 

Więcej informacji:

http://paktuczciwosci.pl/homenews/dwa-lata-paktu-uczciwosci-za-nami-podsumowanie-w-bukareszcie/

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2017/12/-integrity-pact-stakeholder-event

https://voices.transparency.org/integrity-pacts-in-the-eu-six-takeaways-from-the-journey-so-far

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC