Prezes ZUE S.A. członkiem Rady Głównej Bussines Centre Club

Niezmiernie miło nam poinformować, że Pan Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A. został członkiem Rady Głównej  Business Centre Club.

Tworzą ją wybitni polscy przedsiębiorcy oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Rada Główna opiniuje i promuje strategiczne działania Business Centre Club. Wyznacza cele lobbingu gospodarczego. Rekomenduje kandydatury na ważne stanowiska w różnych instytucjach decyzyjnych. Wspiera swoim autorytetem działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Radę Główną powołuje Rada Organizatorów.

 

Realizacja: Agencja WMC