Prezes ZUE S.A. w Radzie Ekspertów ds. inwestycji kolejowych

Wiesław Nowak w Radzie Ekspertów ds. inwestycji kolejowych

W dniu 6 grudnia 2016 r. na podstawie § 3 ust.2 Zarządzenia nr 53 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Budownictwa, poz. 84) Wiesław Nowak został powołany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka na Członka Rady Ekspertów.

Rada Ekspertów stanowi podstawową platformę współpracy podmiotów zaangażowanych w zakresie wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Forum Inwestycyjne.

Jej zadaniem jest wypracowanie:

- wzoru umowy stosowanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze kolejowym,

-  wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego oraz prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie kolejnictwa,

-  rekomendacji do wdrożenia rozwiązań opracowanych przez grupy merytoryczne w ramach Forum.

Rada jest organem zrzeszającym przedstawicieli zamawiającego, czyli przedstawicieli zarządcy narodowej sieci linii kolejowych (PKP PLK S.A.) oraz przedstawicieli organizacji branżowych z dziedziny kolejnictwa, niezależnych ekspertów i środowisk naukowych.

Źródło: MIB

 

Nominacja Prezesa ZUE S.A.

Realizacja: Agencja WMC