Nagroda Złotego Krakowskiego Dukata dla Prezesa ZUE S.A.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż Wiesław Nowak Prezes ZUE S.A.  otrzymał Nagrodę Złotego Krakowskiego Dukata przyznaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, za 25 lat zarządzania firmą i ugruntowanie jej pozycji na rynku specjalistycznych usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Wyróżnienie to jest przyznawane osobom, które już wcześniej otrzymały Krakowskiego Dukata i nieprzerwanie, minimum 15 lat zarządzają tą samą firmą, rozwijając ją i utrzymując jej wysoką pozycję na rynku.

Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.
Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

Złoty Krakowski Dukat

Realizacja: Agencja WMC