Przekazanie odcinka zbiorowego akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

Informujemy, iż w oparciu o treść Umowy sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, zawartej w dniu 23 października 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Inwestorem - Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w związku ze spełnieniem warunków o których mowa w ww. Umowie, tj. zapłatą przez Inwestora Ceny Zakupu oraz uzyskaniem zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, w dniu 06.01.2010 r. miało miejsce formalne przekazanie na rzecz ww. Inwestora odcinka zbiorowego akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, obejmującego 807 500 (osiemset siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych.

Realizacja: Agencja WMC