Zmiana nazwy naszej Spółki

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2010r. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiana nazwy naszej Spółki, z dotychczasowej:

Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.
na: ZUE S.A.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wszystkie pozostałe dane Spółki, w tym adres siedziby, NIP, REGON, numer KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby na fakturach, umowach i w innych okolicznościach używać nowej nazwy Spółki. Zmiana nazwy nie powoduje konieczności dokonania zmian w zawartych dotychczas umowach ze Spółką.
 
Nasze aktualne dane to:
 
ZUE S.A. Ul. Jugowicka 6a 30-443 Kraków

Realizacja: Agencja WMC