Przejęcie Railway gft Polska

ZUE S.A. podpisało w dniu 16 lutego 2015 roku list intencyjny dotyczący przejęcia 70% udziałów w firmie RAILWAY gft Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („RAILWAY”).

RAILWAY jest podmiotem, który wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z kontraktów handlowych oraz umów których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska Spółka z o.o. („ThyssenKrupp GfT Polska”) z siedzibą w Krakowie, będąca częścią niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG, w ramach którego odpowiadała za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how ­w zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej. Koncern ThyssenKrupp AG podjął we wrześniu 2014 roku decyzję o zamknięciu  działalności handlowej w zakresie infrastruktury szynowej na terenie Polski. Wcześniej podjął decyzję o zaprzestaniu tej działalności na terenie Niemiec. Planowane przejęcie pozwoli Grupie ZUE, na kontynuowanie, poprzez RAILWAY, działalności handlowej do tej pory prowadzonej na terenie Polski przez ThyssenKrupp GfT Polska.
 
Firma RAILWAY będzie prowadziła swoją działalność w takim samym zakresie co spółka ThyssenKrupp GfT Polska – kontynuując dostawy szyn, podkładów kolejowych, akcesoriów, kruszywa, itp.
 
Warunkiem dojścia transakcji do skutku jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), lub wystąpienie okoliczności świadczących o tym, że zgoda taka nie jest wymagana.
 
Proces pozyskania ww. zgody jest w toku.
 
Planowane przejęcie pakietu większościowego udziałów RAILWAY jest elementem realizacji zamierzeń strategicznych Spółki i zapowiedzianego rozwoju Grupy ZUE w obszarze działalności handlowo-produkcyjnej.
 
Oferta RAILWAY obejmuje: pełny asortyment szyn kolejowych i tramwajowych, podkłady (strunobetonowe, drewniane i stalowe Y) wraz z przytwierdzeniami, systemy specjalne (w tym m.in. Rheda City, Rheda 2000), rozjazdy, części do rozjazdów, wszelkiego rodzaju akcesoria torowe, materiały służące do budowy podtorza (tłuczeń, kruszywo), maty antywibracyjne, materiały do spawania termitowego, jak również usługi w zakresie doradztwa technicznego i projektowania.
 
W związku z wygaszaniem działalności przez ThyssenKrupp GfT Polska, Spółka ZUE S.A. zawarła w dniu 27 stycznia 2015 roku z ThyssenKrupp GfT Polska umowę na zakup materiałów nawierzchni torowej takich jak szyny kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady itp. za łączną kwotę 19,5 mln PLN, jak również zobowiązała się w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku do nabycia w transzach innych materiałów nawierzchni torowej o łącznej wartości ok. 40,4 mln PLN. 

Realizacja: Agencja WMC