Umowa na przebudowę linii tramwajowej w Poznaniu

30 września 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy ZUE a Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., dotycząca realizacji inwestycji w Poznaniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I)”.

 

Wartość netto umowy: 58,7 mln zł.

Wartość brutto umowy: 72,2 mln zł.

Termin realizacji zadania: 380 dni od daty podpisania umowy.

 

Raport bieżący

Realizacja: Agencja WMC