Umowa na utrzymanie infrastruktury w Krakowie

30 września 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy ZUE a Zarządem Dróg Miasta Krakowa, dotycząca realizacji zadania: „Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej Miasta Krakowa w latach 2022 - 2025”.

 

 

Wartość netto umowy: 120,6 mln zł.

Wartość brutto umowy: 148,4 mln zł.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.

Raport bieżący

Realizacja: Agencja WMC