Umowa na przebudowę linii tramwajowej w Krakowie

6 września 2021 r. Spółka zawarła umowę z Gminą Miejską Kraków (Zamawiający) na inwestycję pn. „Przebudowa  torowiska  tramwajowego  w  ciągu  ul.  Jana  Pawła  II  od  Placu Centralnego  do  ul. Ptaszyckiego  i od ul.  Ptaszyckiego  do  ul.  Bardosa  wraz  z przebudową  sieci  trakcyjnej,  odwodnieniem,  przebudową  kolidującej infrastruktury technicznej – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” . 

Wartość netto Umowy: 27,2 mln zł.

Wartość brutto Umowy: 33,4 mln zł.

Termin realizacji: 10 miesięcy od przekazania terenu budowy.

 

Raport bieżący

Realizacja: Agencja WMC