Umowa na przebudowę linii tramwajowej w Grudziądzu

28 stycznia 2021 r. Spółka zawarła umowę z Gminą – miasto Grudziądz – Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu na inwestycję pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego od  ul.  Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w  Grudziądzu.”

Wartość netto umowy: 47,7 mln zł.

Wartość brutto umowy: 58,6 mln zł.

Termin realizacji zadania: 31 października 2021 r.

 

Realizacja: Agencja WMC