Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie grudzień 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał wraz załącznikami i uzasadnieniem 

Projekty uchwał NZWA ZUE S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2013 roku 
Uzasadnienie projektów uchwał NZWA ZUE S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2013 roku 
Plan połączenia z dnia 14 sierpnia 2013 roku wraz z załącznikami 
Sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. uzasadniające połączenie 
Opinia biegłego 
Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE S.A. 
Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu spółki ZUE S.A. 

Pozostałe dokumenty 

Formularz pełnomocnictwa 
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika 
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad przez akcjonariusza 
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad przez akcjonariuszy 
Zgłoszenie projektu lub projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad przez akcjonariusza 
Zgłoszenie projektu lub projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad przez akcjonariuszy 

Podjęte uchwały

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Realizacja: Agencja WMC