Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

METLIFE OFE- stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUE w dniu 8 grudnia 2014 r.

PKO Bankowy OFE - stan posiadania na podstawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUE w dniu 18 czerwca 2014 r.

Pozycja "Pozostali" zawiera 264 652 akcje ZUE odkupione przez Spółkę w ramach odkupu akcji własnych. 

 

    Akcje ZUE S.A. (łącznie 23 030 083 akcji)

Realizacja: Agencja WMC