Kalendarz

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

RaportData
Roczny za rok obrotowy 2017 20 marca 2018
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2017 20 marca 2018
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2018 22 maja 2018
Skonsolidowany półroczny za 2018 4 września 2018
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2018 27 listopada 2018

 

OKRESY ZAMKNIĘTE ZWIĄZANE Z PUBLIKACJĄ RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

RaportOkres zamknięty
Roczny za rok obrotowy 2017 18.02.2018  - 20.03.2018
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2017    18.02.2018  - 20.03.2018
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2018 22.04.2018  - 22.05.2018
Skonsolidowany półroczny za 2018 05.08.2018  - 04.09.2018
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2018 28.10.2018  – 27.11.2018

 

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie ZUE S.A. odbyło się w dniu 5 czerwca 2018 roku. Akcjonariusze zadecydowali m.in. o przeznaczeniu zysku netto za rok 2017 w całości na kapitał zapasowy.

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC