Kalendarz

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2019

RaportData
Roczny za rok obrotowy 2018 28 marca 2019
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2018 28 marca 2019
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2019 22 maja 2019
Skonsolidowany półroczny za I półrocze 2019 20 sierpnia 2019
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2019 19 listopada 2019

 

OKRESY ZAMKNIĘTE ZWIĄZANE Z PUBLIKACJĄ RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2019

RaportOkres zamknięty
Roczny za rok obrotowy 2018 17.02.2019  - 28.03.2019
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2018    17.02.2019  - 28.03.2019
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2019 22.04.2019  - 22.05.2019
Skonsolidowany półroczny za I półrocze 2019 21.07.2019  - 20.08.2019
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2019 20.10.2019  – 19.11.2019

 

WALNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. za rok 2018 odbyło się w dniu 6 czerwca 2019 roku. 

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC