Kalendarz

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2020

RaportData
Roczny za rok obrotowy 2019 16 marca 2020
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2019 16 marca 2020
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2020 20 maja 2020
Skonsolidowany półroczny za I półrocze 2020 19 sierpnia 2020
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2020 18 listopada 2020

 

OKRESY ZAMKNIĘTE ZWIĄZANE Z PUBLIKACJĄ RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2020

RaportOkres zamknięty
Roczny za rok obrotowy 2019 17.02.2020  - 16.03.2020
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2019    17.02.2020  - 16.03.2020
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2020 20.04.2020  - 20.05.2020
Skonsolidowany półroczny za I półrocze 2020 20.07.2020  - 19.08.2020
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2020 19.10.2020  – 18.11.2020

 

WALNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. za rok 2019 odbyło się w dniu 30 lipca 2020 roku. 

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC