Kalendarz

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2021

RaportData
Roczny za rok obrotowy 2020 25 marca 2021
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2020 25 marca 2021
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2021 31 maja 2021
Skonsolidowany półroczny za I półrocze 2021 18 sierpnia 2021
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2021 17 listopada 2021

 

OKRESY ZAMKNIĘTE ZWIĄZANE Z PUBLIKACJĄ RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2021

RaportOkres zamknięty
Roczny za rok obrotowy 2020 23.02.2021  - 25.03.2021
Skonsolidowany roczny za rok obrotowy 2020   23.02.2021  - 25.03.2021
Skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2021 01.05.2021  - 31.05.2021
Skonsolidowany półroczny za I półrocze 2021 19.07.2021  - 18.08.2021
Skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2021 18.10.2021  – 18.11.2021

 

WALNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. za rok 2020 odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku. 

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC