Dywidenda

 

Rok Zysk/Strata Przeznaczenie Dywidenda
2010 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2011 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2012 Strata Pokrycie z Kapitału zapasowego Brak
2013 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2014 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2015 Zysk Dywidenda 7,6 mln zł / kapitał zapasowy 7,7 mln zł 0,33 zł na akcję
2016 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2017 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2018 Strata Pokrycie z kapitału zapasowego i rezerwowego Brak
2019 Zysk Kapitał zapasowy Brak

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUE S.A. odbyło się w dniu 30 lipca 2020 r. i podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy.

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC