Dywidenda

 

Rok Zysk/Strata Przeznaczenie Dywidenda
2010 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2011 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2012 Strata Pokrycie z Kapitału zapasowego Brak
2013 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2014 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2015 Zysk Dywidenda 7,6 mln zł / kapitał zapasowy 7,7 mln zł 0,33 zł na akcję
2016 Zysk Kapitał zapasowy Brak
2017 Zysk Kapitał zapasowy Brak

 

24 kwietnia 2018 r. Zarząd ZUE S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu ZUE S.A.  przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok w kwocie 0,8 mln zł w całości na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUE S.A. odbyło się w dniu 5 czerwca 2018 r. i podjęło ochwałę o przeznaczeniu zysku ZUE S.A. w całości na kapitał zapasowy.

 

 

 

 

Realizacja: Agencja WMC