Budownictwo – Infrastruktura kolejowa

Grupa ZUE oferuje kompleksowe usługi w formule generalnego wykonawstwa infrastruktury kolejowej. Dzięki oferowaniu usług związanych z projektowaniem, budową oraz remontami jakich wymaga torowisko, zwrotnica kolejowa, czy też kompletowaniem i dostawami osprzętu kolejowego Grupa ZUE uzyskała pozycję wykonawcy samodzielnie realizującego kontrakty budowlane.

Infrastruktura kolejowa budowana jest w ramach działalności Grupy ZUE zarówno przez jednostkę dominującą Grupy: ZUE S.A.

Grupa ZUE świadczy usługi w zakresie:

  • projektowania, budowy i remontów trakcji kolejowej
  • budowy, modernizacji oraz remontów torowych układów kolejowych
  • robót ziemnych i budowy podtorza
  • systemów odwadniających
  • obiektów inżynierskich
  • robót kubaturowych (budynki stacyjne, lokomotywownie, nastawnie)
  • instalacji elektrycznych niskiego napięcia
  • spawania termitowego szyn
  • napawania szyn

Torowiska kolejowe

Realizacja: Agencja WMC