Profilarka tłucznia SSP 110 SW

Profilarka tłucznia SSP 110 SW

Profilarka tłucznia SSP 110 SW produkcji Plasser & Theurer Austria, jest maszyną  służącą  do uzupełniania, zrównywania i zamiatania tłucznia w torze, przywraca regularny przekrój podsypki, również w rozjazdach. Przy tym maszyna została tak zaprojektowana, aby mogła przemieszczać tłuczeń w obydwu kierunkach jazdy. Pługi boczne i wyrównujące mogą zostać tak usytuowane, aby przemieszczały tłuczeń w dowolne położenie. Instalacja zamiatająca, zamontowana na końcu maszyny, wypełnia tłuczniem przestrzenie między podkładami lub zbiera nadmiar tłucznia za pośrednictwem wykonanych z blachy prowadnic i przenosi na podajnikach taśmowych prowadzących do silosu o pojemności 4,5 m3.


Profilarka tłucznia SSP 110 SW

Realizacja: Agencja WMC