Specjalista ds. roszczeń

Specjalista ds. roszczeń

Miejsce pracy: Kraków i delegacje

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • monitorowanie procesu realizacji budowy pod kątem zgodności z kontraktem w zakresie obowiązków formalnych oraz możliwości występowania z roszczeniami finansowymi i/lub terminowymi,
 • opracowywanie kluczowych pism dla kontraktu,
 • opracowywanie dokumentów roszczeniowych, sporządzanie kalkulacji do roszczeń na kontrakcie,
 • prowadzenie negocjacji i uzgodnień kontraktowych z Zamawiającym i podwykonawcami dot. roszczeń,
 • przygotowanie i weryfikację korespondencji kontraktowej wysyłanej do podwykonawców,
 • przygotowanie kalendarium wydarzeń,
 • przygotowanie i weryfikację umów kontraktowych,
 • prowadzenie spraw ubezpieczeniowych kontraktu.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego prawniczego, inżynierskiego lub ekonomicznego,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalisty ds. roszczeń (kolej, drogi),
 • umiejętności analizowania ryzyka kontraktowego oraz prognozowania potencjalnych sytuacji konfliktowych,
 • dobrej znajomości warunków kontraktowych FIDIC oraz innych form umów budowlanych,
 • dobrej znajomości prawa budowlanego, cywilnego, zamówień publicznych,
 • umiejętności analitycznego myślenia, identyfikacji problemów oraz rozwiązywania ewentualnych sporów,
 • rzetelności, odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy,
 • dyspozycyjności,
 • członkostwo w SIDIR – dodatkowym atutem.

 

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie,
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatkowe benefity.

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim

Klikając przycisk

 

lub

na adres e-mail:

rekrutacja@zue.krakow.pl

z dopiskiem „Specjalista ds. roszczeń”

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w procesie rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie  drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.

ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

Realizacja: Agencja WMC