Specjalista ds. kadr i płac

Nadchodzące wydarzenia

Więcej

Nasza oferta

 • Zakres działalności Grupy ZUE

Więcej

Specjalista ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Kraków

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • kompleksową obsługę kadrową i płacową pracowników,
 • przygotowywanie listy płac - obliczanie wynagrodzeń, naliczanie zasiłków, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • kontakt z urzędami, prowadzenie spraw związanych z ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych, dokumentacji kadrowej i płacowej,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • współpracę z innymi działami firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie kadr i płac,
 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunki: ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość),
 • znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych oraz stosowania ich w praktyce,
 • znajomości zagadnień dotyczących naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • dokładności i rzetelności, dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności komunikacji i współpracy.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą,
 • pracę w zespole profesjonalistów,
 • dodatkowe benefity.

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres e-mail:

reakrutacja@zue.krakow.pl

lub klikając przycisk

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w procesie rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie  drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.

ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

 

Realizacja: Agencja WMC