Specjalista ds. kosztorysowania - branża elektryczna

Nadchodzące wydarzenia

Więcej

Nasza oferta

 • Zakres działalności Grupy ZUE

Więcej

Specjalista ds. kosztorysowania - branża elektryczna

Miejsce pracy: Kraków

 

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • analizowanie dokumentacji projektowej lub opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i wymogów Zamawiająnego,
 • ustalanie i uzgadnianie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych, nie określonych w dokumentacji projektowej, a mających wpływ na wysokość ponoszonych kosztów prze realizacji robót budowlanych,
 • rozsyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców,
 • dokonywanie wyboru najkorzystniejszej cenowo i zakresowo oferty podwykonawcy/ dostawcy/ usługodawcy,
 • zadawanie logistycznych pytań dot. dokumentacji technicznej inwestorom,
 • aktualizację baz danych,
 • przygotowanie wycen do przetargów w których Pracodawca bierze udział.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • umiejętności kosztorysowania za pomocą programu kosztorysowego,
 • uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – mile widziane,
 • min. rok doświadczenia w pracy na budowie w branży elektrycznej i elektroenergetycznej w budownictwie kolejowym i/lub budowie infrastruktury miejskiej (drogi, tramwaj, metro),
 • doświadczenia w sporządzeniu kosztorysów z zakresu trakcji, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i/lub wysokiego napięcia,
 • komunikatywności,
 • zorientowania na cel oraz umiejętności pracy pod presją czasu,
 • znajomości j. angielskiego - dodatkowym atutem,
 • znajomości ustawy o prawie zamówień publicznych - dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • znajomość AutoCAD – mile widziane,
 • dyspozycyjności.

 

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie,
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres:

rekturacja@zue.krakow.pl

z dopiskiem „Specjalista ds. kosztorysowania - branża elektryczna”

lub klikając przycisk

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w procesie rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie  drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.

ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

Realizacja: Agencja WMC