Specjalista / Inżynier ds. przygotowania produkcji

Nadchodzące wydarzenia

Więcej

Nasza oferta

 • Zakres działalności Grupy ZUE

Więcej

Specjalista / inżynier ds. przygotowania produkcji

Miejsce pracy: Kraków

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • analizę materiałów przetargowych, SIWZ, dokumentacji technicznej, rachunków ilościowych i kosztorysów, (przygotowanie, ewidencjonowanie i sprawdzenie dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego)
 • formułowanie pisemnych zapytań do zamawiającego
 • opracowywanie i optymalizację projektów organizacji robót podwykonawcom, analizę ofert od potencjalnych podwykonawców
 • kosztorysowanie robót dodatkowych
 • współpracę z projektantami w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, wykonawczej
 • monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa i normach oraz postępu technologii organizacji robót w zakresie budownictwa
 • dokonywanie wizji lokalnych robót
 • współpracę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, podwykonawcami i dostawcami
 • przygotowanie projektów umów wraz z koniecznymi załącznikami

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego budowlanego (kolej, tramwaj)
 • umiejętności czytania rysunku technicznego i budowlanego
 • umiejętności posługiwania się programem AutoCAD
 • umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania
 • bardzo dobrej znajomości MS Office
 • analitycznego myślenia
 • sumienności, rzetelności, samodzielności, odpowiedzialności
 • umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej
 • umiejętności wyszukiwania, analizy i porównywania informacji

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim

Klikając przycisk

 

lub

na adres e-mail:

rekrutacja@zue.krakow.pl

z dopiskiem „Specjalista / Inżynier ds. przygotowania produkcji”

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w procesie rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie  drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.

ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

Realizacja: Agencja WMC