Operator sprzętu dwudrogowego

Nadchodzące wydarzenia

Więcej

Nasza oferta

 • Zakres działalności Grupy ZUE

Więcej

Elektromonter - operator sprzętu dwudrogowego
Miejsce pracy: budowy na terenie całego kraju

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • obsługę pojazdu specjalnego poruszającego się zarówno po drodze jak i po torach kolejowych,
 • wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych w czasie pracy maszyny,
 • wykonywanie czynności obsługowych po zakończonej pracy maszyny,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanej maszyny,
 • stosowanie zasad prowadzenie ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu
  i eksploatacji maszyny,
 • obsługę urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • prace ziemne przy budowie fundamentów trakcji kolejowej,
 • montaż słupów trakcyjnych,
 • montaż urządzeń energetycznych trakcji kolejowej,
 • montaż trakcji kolejowej.

Od kandydatów oczekujemy: