Młodszy specjalista ds. szkoleń

Nadchodzące wydarzenia

Więcej

Nasza oferta

 • Zakres działalności Grupy ZUE

Więcej

Młodszy specjalista ds. szkoleń

Miejsce pracy: Kraków

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • wsparcie obszaru administracji pracowników,
 • obsługa szkoleń: organizacja, faktury, realizacja budżetu, raportowanie z realizacji,
 • prowadzenie innych projektów z obszaru HR,
 • archiwizowanie dokumentów,
 • umawianie spotkań,
 • realizację bieżących zadań biurowo-administracyjnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane zarządzanie zasobami ludzkimi),
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • bardzo dużych zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych,
 • samodzielności w działaniu z jednoczesną umiejętnością pracy w zespole,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty,
 • odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,
 • skrupulatności i samodzielności na stanowisku pracy,
 • systematyczności w wykonywaniu poszczególnych zadań,
 • nienagannej postawy estetycznej i wysokiej kultury osobistej,
 • znajomości branży budowlanej – mile widziane.

 

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • umowa o pracę na zastępstwo,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatkowe benefity.

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres:

rekrutacja@zue.krakow.pl

z dopiskiem „Młodszy specjalista ds. szkoleń”

lub klikając przycisk

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w procesie rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie  drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.

ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

Realizacja: Agencja WMC