Młodszy specjalista ds. handlowych

Railway gft Polska Sp. z o.o. – lider rynku dostaw materiałów branży kolejowej i tramwajowej, w związku z rozwojem poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Młodszy specjalista/ specjalista ds. handlowych

Miejsce pracy: Kraków

  

Osoba na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • wdrażanie i koordynację strategii Spółki we wskazanych obszarach sprzedaży i zakupu oraz gospodarki magazynowej;
 • realizację strategii sprzedażowej i zakupowej oraz założonych planów sprzedaży i zakupów we wskazanych obszarach;
 • pozyskiwanie klientów oraz dostawców oraz współpracę z nimi;
 • ustalanie i negocjacje warunków handlowych;
 • koordynację przepływu informacji pomiędzy dostawcami, klientami oraz obsługą logistyczną;
 • optymalizację gospodarki magazynowej i zakupowej;
 • kompletowanie dokumentacji;
 • kontrolę terminowości oraz kolejności realizacji zamówień;
 • obsługę dokumentacji magazynowej.

Wymagania:  

 • praktyczna znajomość procesu zakupowo-sprzedażowego oraz gospodarki magazynowej;
 • doświadczenie handlowe na rynku B2B;
 • samodzielność w prowadzeniu procesu handlowego i logistycznego;
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji i raportów;
 • sumienność oraz zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zorientowanie na klienta;
 • dobra organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy z komputerem (pakiet MS Office), doświadczenie w pracy z programem; klasy ERP: enova, będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zapewniamy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • możliwość szkoleń;
 • dodatkowe benefity pozapłacowe min. prywatna opieka medyczna.

 

W przesłanym cv prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Railway gft Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy, prosimy o przesłanie CV w języku polskim

klikając przycisk

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

 Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Railway gft Polska Sp. z o.o., ul. K. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.

Railway gft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub biuro@railwaygft.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Realizacja: Agencja WMC