Kierownik robót torowych

Kierownik robót torowych

(infrastruktura miejska)

miejsce pracy: Poznań

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej
i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym
i wykonawczym.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje). 

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. 

 

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

|  kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad podwykonawcami,

|  weryfikację dostarczanej przez jednostki projektowe dokumentacji projektowej,

|  współpracę przy opracowywaniu budżetów,

|  opracowywanie harmonogramów robót,

|  prowadzenie uzgodnień projektowych,

|  współpracę przy opracowywaniu roszczeń,

|  uczestniczenie w procesie wyboru oraz przygotowania umów dla podwykonawców,

|  przygotowanie dokumentacji odbiorowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

|     wykształcenia wyższego technicznego,

|     uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

|     min. 3 lat doświadczenia w realizowaniu zadań w infrastrukturze miejskiej,