Kierownik robót torowych/drogowych

Kierownik robót torowych/drogowych

Miejsce pracy: Jawor

 

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej 
i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym 
i wykonawczym.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii kolejowych oraz tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe,
w tym stacje).

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy kolejowej sieci trakcyjnej i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia.