Kierownik robót drogowych (tramwaj)

Kierownik robót torowych

(przebudowa linii tramwajowej)

miejsce pracy: Szczecin

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym.