Kierownik robót - sieć trakcyjna

Nadchodzące wydarzenia

Więcej

Nasza oferta

  • Zakres działalności Grupy ZUE

Więcej

Kierownik robót
(kolejowa sieć trakcyjna)
Miejsce pracy: budowy na terenie całego kraju

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia.

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

  • planowanie, kierowanie i nadzorowanie robót w zakresie instalacji i urządzeń kolejowej sieci trakcyjnej,
  • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP,
  • realizację robót zgodnie z zatwierdzonym budżetem,
  • sprawdzanie poprawności dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • rozliczanie robót z zamawiającym i podwykonawcami,
  • nadzór nad robotami realizowanymi przez podwykonawc&