Kierownik / Dyrektor kontraktu

Kierownik / Dyrektor kontraktu

(infrastruktura miejska)

miejsce pracy: Poznań

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje). 

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • koordynację i kontrolę realizacji projektu inwestycyjnego,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektu w zakresie terminu, harmonogramu oraz cen,
 • podejmowanie decyzji zgodnie ze strategią firmy,
 • planowanie i zarządzanie priorytetami w ramach powierzonego kontraktu,
 • strategiczne planowanie i zarządzanie budżetem,
 • efektywne zarządzanie podległym zespołem w celu zwiększenia wydajności i jakości pracy,
 • rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków z zachowaniem etyki biznesowej,
 • zarządzanie harmonogramami inwestycji,
 • współpracę z dostawcami i podwykonawcami robót,
 • bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi,
 • doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 5 lat, na co najmniej dwóch inwestycjach, przy czym przynajmniej jedna z inwestycji była realizowana w oparciu o uznany standard kontraktów inwestycyjnych FIDIC,
 • znajomości warunków kontraktowych FIDIC,
 • biegłej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • samodzielności oraz inicjatywy,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dyspozycyjności – praca w delegacji,
 • prawa jazdy kat. B.