Struktura Grupy Kapitałowej ZUE

W skład Grupy Kapitałowej ZUE wchodzą następujące podmioty:

  • ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (podmiot dominujący),
  • Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (podmiot zależny – 100% udział),
  • Railway Technology International Sp. z o.o. (podmiot zależny – 100% udział), spółka nie prowadzi działalności operacyjnej,
  • Railway gft Polska Sp. z o.o. (podmiot zależny – 85% udział).

 

 

Grupa Kapitałowa ZUE zatrudnia obecnie ok. 900 osób i realizuje zlecenia na terenie całej Polski.

Realizacja: Agencja WMC