Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. J. Korczaka w Krakowie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZĄCYCH IM. J. KORCZAKA W KRAKOWIE

2015 r.  

  •  nagrody rzeczowe  - 3 telefony komórkowe w konkursie "Powstania narodowe w XVIII i XIX wieku".

 

Realizacja: Agencja WMC