Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

2016 r.

  • wsparcie finansowe działań, których celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na drogach, realizujących program „Bezpiecznie – chce się żyć!”

Realizacja: Agencja WMC