Fundacja FUNKOMITYWA 2021

FUNDACJA "FUNKOMITYWA"

2021

  • darowizna pieniężna oraz rzeczowa na rzecz Fundacji, celem zorganizowania paczek Wielkanocnych dla dzieci objętych stacjonarnym leczeniem szpitalnym w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2.

  •  darowizna pieniężna oraz rzeczowa na rzecz Fundacji, celem przygotowania zestawów upominkowych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz organizacji plenerowego widowiska teatralnego pt. „Zaczarowany Świat Alicji”, dla dzieci znajdujących się pod opieką Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie – Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

 Podziękowanie Funkomitywa

Realizacja: Agencja WMC