Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2020

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2020

  • kontynuacja projektu, polegającego na finansowaniu kosztów utrzymania konia oraz boksu w Ośrodku Hipoterapii, pozwalającego na realizację projektów dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, w zakresie procesów wychowawczych, sportowych, rehabilitacyjnych, z udziałem finansowanego przez sponsora konia;

Realizacja: Agencja WMC