Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2019

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2019

  • kontynuacja projektu, polegającego na finansowaniu kosztów utrzymania konia oraz boksu w Ośrodku Hipoterapii, pozwalającego na realizację projektów dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, w zakresie procesów wychowawczych, sportowych, rehabilitacyjnych, z udziałem finansowanego przez sponsora konia;
  • wsparcie finansowe inwestycji, polegającej na przygotowaniu miejsca do zajęć terapeutycznych dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Realizacja: Agencja WMC