Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2018

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2018

  • kontynuacja projektu, polegającego na finansowaniu kosztów utrzymania konia oraz boksu w Ośrodku Hipoterapii, pozwalającego na realizację projektów dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, w zakresie procesów wychowawczych, sportowych, rehabilitacyjnych, z udziałem finansowanego przez sponsora konia;
  • darowizna finansowa przekazana w związku z organizacją XXII Zintegrowanej Spartakiady pn.: „Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych";
  • darowizna rzeczowa przekazana w związku z organizacją „V Halowego Turnieju Mikołajkowego”.

Realizacja: Agencja WMC