Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2017

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2017

  • realizacja projektu, polegającego na finansowaniu kosztów utrzymania jednego konia oraz jednego boksu w OHSK, co pozwoli na realizację projektów dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, w zakresie procesów wychowawczych, sportowych, rehabilitacyjnych z udziałem finansowanego przez Sponsora konia i boksu.

  • darowizna na BUDOWĘ OŚRODKA DLA OSÓB Z AUTYZMEM.

Realizacja: Agencja WMC