Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2015

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach 2015

  • przekazanie darowizny materiałów budowlanych (300 l farby) na realizację zaplecza rehabilitacyjnego w Centrum Rehabilitacyjnym,
  • przekazanie studzienek i rur ochronnych do wykonania zewnętrznej sieci teletechnicznej przy Ośrodku Rehabilitacyjnym,
  • przekazanie wiaty (2 szt) na potrzeby Ośrodka Hipoterapii,
  • robocizna na rzecz Fundacji.

Realizacja: Agencja WMC